[{"ad_code":"","ad_pic":"assets\/images\/8-48452299.jpg","date":"","active":"","thumb":"","ad_link":"https:\/\/ukrrain.com\/novini\/ukraina-news.html"}]

Русь і Україна. Витоки

Русь і Україна. Витоки

Руссю здавна називалася лише територія Центральної України – Київське, Чернігівське і Переяславське князівства, тобто землі сучасної Київської, Житомирської, Чернігівської та частин Сумської, Черкаської, Вінницької і Полтавської областей, а починаючи з XII ст. – і Західна Україна. Князі вважали, що їхня Батьківщина («вотчина») – це Русь. Решта залежних територій вважалися підвладними Русі.

на фото: Святослав Ярославич, син Ярослава Мудрого, з родиною. Прижиттєве зображення, 1070-ті рр.


За часів Київської Русі населення України називалося „русинами” (зрідка „русами”). Назва «русин» по відношенню до населення України переважає в «Руській правді», княжих грамотах та літописах. Назва «русин» масово зберігалася в Центральній Україні до ХVIII ст., на Галичині й Буковині – до ХХ ст., а на Закарпатті подекуди – й до сьогодні.
Околиці Київської держави, де пізніше розвинулися російський і білоруський народи, Руссю не називалися – ані під час перебування під владою Києва до 12 ст., ані через кілька століть після виходу з-під влади Києва.
Імперські ідеологи намагалися створити міф, що нібито столиця Русі «переїхала» спочатку з Новгорода до Києва, а потім з Києва. Однак, варяги не могли принести ім’я Русі, оскільки вперше ця назва щодо України вжита у готського історика Йордана в 4 ст. і в сирійського автора Псевдо-Захарія Ритора у 6 ст., у той час як варяги з’явилися на історичній арені наприкінці 8 століття.
У Центральній Україні на південь від Києва є назви річок Рось, Росава, Роставиця, Рутець тощо, які свідчать про явно місцевий характер Русі.

Слово «Україна» вперше з’явилося в літописі під 1187 р. Це відбулося ще до монголо-татарської навали, що підривало імперські оповідання про «спільну колиску» з російським народом. Тому Росія довго намагалася вивести назву України від слова «околиця». Це було можливим, бо мало хто навіть з учених читав літописи, просте прочитання яких ставить крапки над «і».

на фото: Карта України за авторством Іоганна Баптиста Гоманна, 1716 рік.
Цікаво, що на картуші вказано латинизовану назву – VKRANIA, а на самій карті написано сучасний варіант – Ukraina.


Колись територія від «Сяну до Дону» звалась Руссю. Онак, у 1187 році у Іпатіївському літописі вперше з’явилось слово «Україна». Рядки “…и плакашася по нем всі переяславци… бе бо князь добр и крепок на рати… и о нем же Украина много постона…”  Рядки були пов’язані зі смертю Володимира Глібовича, переяславського князя і йшлося, що за Переяславським князем Володимиром «тужила вся Україна». Переяславщина була одним із князівств власне Русі (до якої на той час належали Київське, Чернігівське, Переяславське й Новгород–Сіверське князівства). Значна частина Переяславського князівства була віддалена від кордонів Русі навіть більш, ніж сам Київ. Тому слово «Україна» не могло означати околиць князівства. А головне, не зрозуміло, чому про князя тужили саме прикордонні землі, не все князівство.

на фото: Переяслав, Воскресенська церква, 12 ст


Під 1189 роком у літописі про князя Ростислава Берладника згадується, що він приїхав «в Україну Галицьку» (князь в’їхав у князівство володіти ним як одним цілим, а не якимись його околицями). У Галицько-Волинському літописі 1213 р. є запис: «Данило ж повернувся додому і їхав з братом і прияв Берестій, і Угровеськ і Верещин, Столпе, Комов і всю Україну». Тобто знову йдеться не про околиці, а про все князівство Забужжя з центром в Угровеську (нині городище у с. Новоугрузьке Любомльського району на Волині).
Відомі повідомлення наших літописів про польських князів, які після походу на Галичину й Волинь верталися «в свою Україну», тобто у власне князівство.

на фото: Хотинська фортеця, дата заснування 1325, розташована в місті Хотин, Україна. Одне з семи чудес України.

Окраїною чого могли бути неодноразово згадані в літописах Чернігівська Україна, Сіверська (Новгород–Сіверська) Україна, або, тим більше, Київська Україна?


Вживання назви Україна в літературі 12–15 ст. однозначно свідчить, що термін «Україна» вживався як синонім «князівства», «землі». Україна позначає «наше князівство», «наша земля», «країна». І нині по–українськи слово «країна» означає власне країну.

Тому, Україна є більш молодою назвою Русі. А Русь – древньою назвою України.

Історики відшукали у літописах підказки, як можна трактувати назву «Україна». Наприклад, Олександр Палій притримується думки, що це був синонім слів «князівство» або «земля». Канадський історик українського походження Орест Субтельний, вважав, що слово «Україна», яке вперше з’явилось 1187 року, означає географічно «Київське порубіжжя». А Віталій Скляренко каже, що буква «у» в багатьох мовах, зокрема в українській, означає не «біля», а «в середині», тому не доцільно трактувати «Україну», як граничну територію чи окраїну.

Багато українських дослідників дотримуються твердження, що слово «Україна» складається з двох частин: «країна» і «у», що означає «рідний». Тобто, назва фактично стає антонімом «чужини».

Назва «Україна» стала більш популярною в часи Козаччини та Речі Посполитої. Вона зустрічається в документах, листах, писаннях духовних осіб. Так називали територію Наддніпрянщини, розташованої обабіч Дніпра. Трохи згодом вона почала ширитись і на інші території, особливо на Лівобережжі.

У 17-18 столітті назва «Україна» набула більш вагомого політичного значення. Навіть Пилип Орлик, автор першої конституції (яка, до речі, називалась Бендерською на честь міста, де її було прийнято). В обох варіантах документу згадуються «Ucraina», «in Ucrainam», «на Украйні», «Кіев и иные украинскіе городы».

Тільки у 19 столітті, коли почали формуватися більш чіткі кордони українських земель, назва «Україна» почала все частіше вживатись у повсякденному житті її мешканців, викорінюючи інші назви. Таку тенденцію започаткувала інтелігенція, котрій вдалось витіснити етнонім «русини» і замінити його «українцями».

Офіційному її встановленню сприяло створення УНР, Української Гетьманської держави, ЗУНР.

Але в чому причина зміни назви тутешніх земель? Багато вчених та дослідників намагались зрозуміти, чому саме «Україна». Версій виникло кілька.

Згідно першої, назва пішла від «окраїни», пограничної території. Ця теорія набула чималого розповсюдження в радянські часи. Подейкують, що вона виникла під впливом польських та російських істориків. Як би там не було, ця версія заслуговує на існування і має аргументи в свою підтримку. Але "окраина" Московії тут не до чого. Вперше назва «Україна»  була застосована до Переяславських земель, які межували з половецьким степом, і тому могли називатися окраїнними. Можливо, так їх могли охрестити через те, що вони відділились від Київської Русі в окреме князівство.

Інша теорія, більш поширена сьогодні, стверджує, що слово «Україна» походить від «країна», «земля». У Пересопницькому євангеліє, до речі, використовуються обидва значення цього терміну — і окраїна, і земля, територія.

Якщо розглядати цю версію, варто зазначити, що зв’язок між поняттями значно складніший. Назва утворилась в декілька етапів. Слово «край» у значенні відрізок був відомий ще древнім слов’янам. Кожне тутешнє плем’я мало свою територію, яка відділялась від інших природними кордонами: річками, лісами, болотами тощо. Відповідно «краєм» почали називати територію племені. До цього додався суфікс –іна, який вживався слов’янами для означення простору. В німецькій мові, наприклад, існує слово Inland, яке буквально можна перекласти «Вкраїна» і яке означає «своя земля».

Зі зміною суспільних утворень, змінювались і їх назви. «Україною» почали називати територію феодальних князівств, а згодом і всю Київську Русь. Коли незалежні князівства почали від неї відділятись у 12 столітті, їх теж називали українами.

Трохи згодом так прозвали землі Наддніпрянщини, де збиралися козаки. Свідчення є і в українській народній творчості:

«Ой по горах, по долинах,
По козацьких українах
Сив голубонько літає,
Собі пароньки шукає».

Вважається, що зміна Русі на Україну була необхідною і стала протестом проти агресивної царської політики, яка мала за мету перетворити українську націю в російську. Подейкують, що саме тому московська імперія присвоїла собі назву «Русь», перетворивши її з часом на росію.

Це мало сприяти втраті нашої самобутності. І коли стало зрозумілим, що українці і надалі намагаються бути самостійними і цю назву ніяк не викорениш, було вирішено її дискредитувати і почали трактувати Україну як «окраїну росії».

Назва «Україна» пройшла чималий шлях до офіційного визнання 1991 року, коли було проголошено її незалежність. І хоча походження терміну справді давнє, більшість шовіністів можуть не погодитись з цим, опираючись на те, що її довгий час не хотіли визнати офіційною.

Колись Франція звалася Галлією, а Іспанія – Іберією. До англо–саксонського завоювання сучасна Велика Британія звалася просто Британією, потім Альбіоном, потім Англією, а сьогодні використовує одразу дві назви. Китай змінював назву кожного разу зі зміною правлячих династій. Росія нещодавно звалася СРСР, до того Московським царством, а ще перед тим – Заліссям і Суздалю.

Джерело: Олександр Андрійович Палій  — український історик, експерт.

[{"ad_code":"","ad_pic":"assets\/uploads\/2\/273\/1196\/images\/8-7f2b7.jpg","date":"","active":"","thumb":"","ad_link":"https:\/\/ukrrain.com\/novini\/ukraina-news.html"}]
Теги
Новини партнерiв
Схожi
Український серіал відібрали до участі в найпрестижнішому європейському кінофорумі
Культура
Український серіал відібрали до участі в найпрестижнішому європейському кінофорумі
Проєкт українського анімаційного серіалу «Мишко та Місячна Дзвінка», що створюється за підтримки Держкіно, відібрали до участі у найпрестижнішому ринку європейських анімаційних проєктів Cartoon Forum 2020...
100-метровий «поетичний» мурал з'явився на Житомирщині
Культура
100-метровий «поетичний» мурал з'явився на Житомирщині
У селі Немиринці на Житомирщині з’явився яскравий мурал завдовжки 100 метрів за мотивами поезії Лесі Українки та Ліни Костенко...
У Львові знімають фільм про дисидентів
Культура
У Львові знімають фільм про дисидентів
Проєкт реалізує Український інститут національної пам’яті та інтернет-видання «Історична правда». Усі сцени збираються відзняти до кінця серпня 2020 року...
На Аmazon з’явився український фільм «Гуцулка Ксеня»
Культура
На Аmazon з’явився український фільм «Гуцулка Ксеня»
Стрічка української режисерки Олени Дем’яненко “Гуцулка Ксеня” з’явилася на Аmazon PRIME VIDEO для глядачів Північної Америки...
Премія BAFTA: «Чорнобиль» - найкращий міні-серіал
Культура
Премія BAFTA: «Чорнобиль» - найкращий міні-серіал
Із 14 категорій, на які претендувала американо-британський серіал «Чорнобиль», перемогу вдалося здобути аж в дев'яти...